FANDOM


Smoczy cios to jest hissatu ktory był pokazany w 3 odcinku


Element: Drewniany

Użytkownicy: Kevin Dragonfly


Użycie:

Użytkownik ściąga piłke z powrotem na nogi i ładuje piłkę z energii, niebieski smok pojawia się za. Następnie użytkownik kopie piłkę do przodu, po czym nastąpi przez smoka.Nie jest to zbytnio silna technika ponieważ wystarczy jedno użycie ognistej pięści żeby ją zatrzymać.Dodatkowo gdy Kevin używa tego strzału to łatwo jest mu przeszkodzić.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.